O stowarzyszeniu
logo stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Za jeden uśmiech"
O stowarzyszeniu PDF Drukuj Email

                        „Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce"
                                                                                                                                                                           Wincenty Faber

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Za jeden uśmiech" w Szczecinie prowadzi działalność mającą na celu wypełnianie czasu wolnego mieszkańców, a także działalność edukacyjną, profilaktyczną i charytatywną przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza w mieście Szczecinie oraz na obszarze województwa Zachodniopomorskiego. Organizacja nasza opiera wszelkie działania głównie na pracy społecznej swoich członków, jest tzw. stowarzyszeniem non profit i również w części jest stowarzyszeniem opartym na zasadach wolontariatu. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest aktywizacja mieszkańców, integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnymi rówieśnikami, a także dotarcie z naszą inicjatywą do osób biednych, starszych, samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność swoją SPDM realizuje w szczególności poprzez organizację oraz wspieranie:

a) Imprez sportowych i rekreacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego,

b) Działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i patologii społecznych,
c) Imprez kulturalnych oraz akcji edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,
d) Inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju sportu, rekreacji i turystyki szczególnie w mieście Szczecinie oraz na obszarze województwa Zachodniopomorskiego,

e) Konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów lub spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz do szerszej grupy społecznej, w tym do rodziców i wychowawców,

f) Działań na rzecz dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub wsparcia rzeczowego bądź finansowego, w tym imprez charytatywnych lub zbiórek datków rzeczowych,

g) Zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierających rozwój, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,
h) Działań organizujących wolontariat i promujących ideę wolontariatu, 
i) Akcji promujących i aktywizujących ochronę dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz ekologię i ochronę środowiska,
j) Działań w zakresie samokształcenia członków SPDM,
k) Zadań dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową od instytucji rządowych i samorządowych, od firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz poprzez pozyskane dotacje z Unii Europejskiej,

l) Działań w formie wydawania biuletynu informacyjnego i innych publikacji, prospektów, ulotek, plakatów oraz prowadzenie strony internetowej w celu pełniejszego przepływu informacji w zakresie promocji i reklamy realizowanych własnych zadań oraz działań innych podmiotów o ile są zgodne z misją i celami SPDM, a także dla rozwoju sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, dziedzictwa kulturowego i tradycji, a także ekologii i ochrony   środowiska szczególnie w mieście Szczecinie oraz na obszarze województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                                                                     Pozdrawiam
                                                                                                                                   Rafał Stańczuk